Cascade Ozernaya NFC NAFC DC AFC Rudolph's Blitzen von Duffin
CHIC: Hips Good, Thyroid Normal, Eyes Cert OFA Good, OFA Thyroid Normal
DC AFC Cascade Double Barrel Cardiac, Elbows, vWB free Cascade Kamchatka
CHIC: Hips Good, Thyroid Normal, Eyes Cert   OFA Good
SIRE Cardiac, Elbows, vWB free   FC AFC Cascade Missing Link MH
  Cascade Franki Lin OFA Good
Cascade Tumalo Tonic   OFA Good, wWB free FC AFC Cascade Cadence MH
CHIC: Hips Excellent, Thyroid Normal   OFA Good, OFA Thyroid Normal
Cardiac, Eyes Cert, Elbows OK   Cadenberg Mick v Rogue
  NFC NAFC DC AFC Rudolph's Blitzen von Duffin OFA Good
  OFA Good, OFA Thyroid Normal DC Von Duffi's RKLD Cappiccino
DC AFC NAFC Cascade Tumalo Tess   OFA Good
OFA Good, OFA Thyroid Normal FC AFC Cascade Maria NFC NAFC DC AFC Cascade Ike MH
  CHIC: Hips Good, Thyroid Equ, Eyes Cert OFA Good, OFA Thyroid Normal
Cardiac, Elbows, vWB free Marie's Cascade Indiana
Bone Point Kennels   OFA Good
"D2" Littter
Axel v. den drei Teufeln Benji vom Orion UT 188/II, VJP 73, HZP 181, VGP 288/II
NA 112/I, UT 193/III, VJP 69, HZP 176, VGP 302/II HD Free (Germany)
Lager v. den drei Teufeln HD Free (Germany) Gusti IV vom Donaueck NA 110/I, UT 187/II, VJP 70, HZP 162
 VJP 66, HAE 71, AHAE 174 HD Free (Germany)
DAM PennHIP L.32 R.32, OFA Thyroid Normal Heidi vom Wiredhaus Cent vom Donaueck VJP 79, HZP 226, VGP 343/I
  VJP 62, HZP 173 HD Free (Germany)
Bone Point's Kenai   HD Free (Germany) Doro vom Stadtbusch VJP 72, HZP 209, VGP 310/II
NA 112/I, AHAE 144, UT 186/II   HD Free (Germany)
OFA Excellent, OFA Thyroid Normal NFC DC AFC Sure Shot's Hot Rocks MH
  NFC FC Backwood's Sure Shot Wilson OFA Good, OFA Thyroid Normal
Bone Point's Gabby OFA Good CH Backwoods Mo Kick
NA 112/I, UT 178/II   OFA Good
OFA Good Chinoock Winds Cypress VC Ken Vospet (Czech) UT 196/I
  NA 101/II, UT 204/I OFA Good, OFA Thyroid Normal
  OFA Excellent, OFA Thyroid Normal Elkhorn's Hi-Rollin Bailey NA 112/I
  OFA Good